Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Hai 19, 2013

Lời Thề Sông Hát [TDNL-17]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệThời gian:    Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Luy Lau

…. Bọn thị vệ như rắn mất đầu, mạnh ai nấy chạy…Đám quan lại chạy tứ tán. Mấy nàng tì nữ ca nhi chỉ còn biết ôm nhau than khóc vang trời.


Nghĩa binh Mê Linh xông vào phủ chiếm được phủ Thái Thủ Giao Chỉ lúc canh ba…

Khi trời hừng sáng, hôm đó dân chúng thành Luy Lâu tỉnh dậy và thấy phất phới cờ vàng của Hùng Vuơng thuở nào trên bốn cửa thành và trên nóc phủ quan Thái Thú thay cho cờ đỏ của Đông Hán.

[Theo quan niệm ngũ hành:
Bên Trung Quốc Tần Thuỷ Hoàng nhà Tần (Tần= Qín, nguồn gốc của chữ “China” ngày nay ) là mạng Thuỷ nên dùng màu đen. Đến nhà Hán lấy mạng Hỏa làm chủ nên dùng mầu đỏ làm cờ quạt [Tây Hán (202 TCN-8), thời loạn (8-25), Đông Hán (25-220), Thục Hán (220-263)].
Bên Việt Nam :Người Việt xuất thân là nông dân, lấy mạng Thổ làm chủ, nên dùng mầu vàng làm cờ quạt.].

Mọi người mừng khấp khời nhưng còn nghi ngại vì quân Hán. còn đóng nơi cấm thành, tường cao, hào sâu lưng tựa vào sông…

Còn bọn Tô Định sau khi ngủ dậy vừa định kéo quân ra lấy lại phủ Thái thú , thì thấy kinh hoàng. 👿

Nơi cửa cấm thành khói bụi mịt mù, cờ vàng phất phơi và nghĩa quân của Nhị Trưng đang tiến dến đông như kiến. Đây đâ không phải là một cuộc nổi loạn nhỏ vì Trưng Trắc muốn trả thù cho chồng là Thị Sách mà đây là một cuộc khởi nghĩa của dân Việt có chuẩn bị nhiều năm.

Của sau cấm thành tựa vào bờ sông thì chưa có gì chỉ có vài chiếc thuyền lượn qua lượn lại chắc là quân dọ thám của Nhị Trưng.


Tô Định , Nhâm Ung , Lưu Côn cùng bộ tướng chỉ chỉ huy cấm quân  lên mặt thành nhìn xuống thấy binh lính của Nhị Trưng có đến mấy ngàn người. Tô Đinh bèn nói:

“Từ đâu mà bọn chúng kéo về đông vậy ? Lưu Côn sao ngươi làm Thị vệ hiệu uý mà không biêt gì?” 😳

Lưu Côn tái mặt! :mrgreen:

Nhâm Ung bên đưọc dịp tâng công móc trong tay áo ra một tấm giấy và nói:
“Cách đây mấy ngày người của tại hạ tìm được tấm giấy này của Nhị Trưng! Nghe nói bọn họ đã cướp đưọc thành Mê Linh. Hôm qua tôi tính trình quan Thái Uý nhưng vì đnag yến tiệc sợ ngài bận lòng, Không ngờ là bọn họ đã kéo tới đây đêm qua”

Tô Định cầm lên thi thầy đó là tấm hịch [tờ rơi hay truyền đơn] của Nhị Trưng đang gửi đi khắp Lạc Việt:


Tuyên cáo cùng toàn dân Lạc Việt.

Số là:
Nhà Tần tấn công Bách Việt nhưng Lạc Việt vẫn giữ được tự chủ
Nhà Triệu (Triệu Đà) dùng mưu phá Nỏ Thần chiếm Âu Lạc .
Nhà Hán diệt nhà Triệu tiếp theo sang cai trị Lạc Việt.

Tính từ lúc mất thành Cổ Loa (179 BC) đến nay (40 AD), dân tộc Việt đã bị làm nô lệ người Hán hơn hai trăm năm (219 năm)

Bọn bắc phương phá bỏ tông miếu Hùng Vương Quốc Tổ, An Dương Vương Âu Lạc. Chúng biến Văn Lang, Âu Lạc thành quận huyện, đồng hoá dân Việt thành dân Hán cho thoả mộng ngông cuồng Đại Hán.

Nay lại thêm tên Thái Thú Tô Địinh 蘇定 : tham tàn chắng những vơ vét cho Hán Đế mà còn bóc lột cho dân chúng chẳng nương tay cho chính hắn . Ngoài tham lam hắn còn là một tên hiếu sắc, hoang dâm vô độ. Trong phủ Thái Thú có gần 100 nàng hầu vẫn chưa đủ, còn sai người đi tìm kiếp thêm. 👿

Bọn tham quan, thị vệ dưới quyền người Việt lẫn người Hán thay vi ngăn cản hắn, lại tiếp tay cho hắn. Cứ thấy đâu có gái đẹp là báo cáo cho tên vô lại Tô Định này. Hắn tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt các cô gái xinh đẹp của Lạc Việt. Hoặc bằng cách dùng tiền bạc mua chuộc, hoặc bằng cách đe doạ cha mẹ họ và cuối cùng là dùng vũ lực bắt họ, có khi chém giêt cả gia dình các cô này nếu họ từ chối làm vợ hắn. Ngay cả những người đàn bà có chồng hắn cũng không tha. 👿

Nay
Ta Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị trương cờ đại nghĩa nơi đát Mê Linh, kêu gọi mọi người hãy hợp sức cùng nghĩa binh:

 • một là đuổi sạch bọn quân binh Đông Hán ra khỏi bờ cõi Việt Tộc,
  dành lại quê cha đất tổ của dân Việt,
 • hai là đánh đuổi bọn Tô Định tham tàn,
 • ba là đem hạnh phúc lại cho nhân dân.

Nơi Hát Môn [cửa Sông Hát, trên Sông Hồng, Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây ngày nay] nghĩa binh Mê Linh có lời thề này:

Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này
……………….(Theo Thiên Nam ngữ lục)

Đó là “Đền nợ nước, trả thù nhà

Nay Tuyên cáo

Trưng Trắc -Trưng Nhị

Tô Định cẩm tờ hịch mà tay run lên cầm cập, mồ hôi toát ra như tắm. Hắn nói:
“Chuyện to rồi! Đây không phải là nổi loạn mà đây là một cuộc khởi nghĩa có tổ chức! Ta phải diệt ngay nếu mất Giao Chỉ thì Hán Đế sẽ chém đàu chúng ta!”

Bấy giờ cấm binh hiệu uý Phàn Siêu và phó tương Hạng Tham bèn nói:
“Thái thú nhìn xem bọn họ đa số là đàn bà con gái, lại có vẻ ô hợp tụ thành từng nhóm không có đội ngũ. Đám giặc cỏ này để chúng tôi mở cửa thành xông ra, bắt hết, đem về làm nô tì cho Thái Thú!”

Nhâm Ung bèn nói:
“Mấy ông mới tới đây chớ có khinh địch. Năm Tân Mẹo (năm 31 AD), Nhi Trưng đi dạo nơi Phong Châu thấy cận vệ quan Thái Thú ta là Nguỵ Húc ức hiếp dân đen. Vậy mà Trưng Nhi nổi nóng đã phóng cho Húc một phi tiêu sớt mất tai. Húc chạy về Luý Lâu báo cáo bị chém đàu vì tội làm hoảng sợ lòng quân.”


Tô Định thêm vào:
“Nghĩ lại bây giơ mà ta hối tiếc. Giá có Húc ở đây ta đâu đến nỗi như hôm qua, phải bỏ phủ Thái Thú mà chạy đến đây!”


Lưu Côn biêt Tô Định có ý đã không bảo vệ nổi phủ bèn trả lời:
“Tôi nghe nói Thái Thú sau đó sai Tích Lâm đem 300 quân đến Phong Châu để thị oai . Đâu ngờ cũng hai con quỷ đó nghe tin, bèn cùng vài trăm thanh niên nam nữ từ Mê Linh kéo đến. Tích Lâm khinh thưòng đã buông lời chọc ghẹo. Trưng Trắc nổi giận tuốt kiếm xông đến. Chưa đà nửa hiệp đã chém Tích Lâm chết! Quan Hán bị dân chúng đánh chạy ra khỏi Phong Châu”


Bọn Phàn Siêu và Hạng Tham bèn hăm hở nói:
“Mấy vị cứ tin vào bọn tôi con cháu của Phàn KhoáiHạng Vũ sẽ cho chúng một trận! Thôi mấy vị ở đây mà bàn chuyện. Để tụi tôi ra quân bắt sông Nhị Trưng đem về đây cho ngài Thái Thú!”


Lưu Côn bèn nói:
“Cho tôi theo “hậu vệ” để tiếp sức hai tướng quân!”


Tô Định thấy vậy vuốt râu nói:
“Hay lắm! Ngộ sẽ ở trên mặt thành đánh trống ủng hộ cho mấy cái lị !” 😆


Thế là cả ba mở cửa thành cùng hơn 500 quân kéo ra … Tô Định và Nhâm Ung thì đứng trên thành xem ….

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

😆

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

 1. TÔI NÓI THẬT “BÌNH LUẬN”VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ!ĐỀ TÀI NẦY TÔI KHOÁI NHẤT ĐẤY,TÔI BỊ BỆNH NẦY TỪ KHI NGỒI“MÀI MÔNG‘DƯỚI CÁI LÒ DÊ ĐẦY NHỮNG “NÀNG DÊ CÁI”NGỒI CHUNG QUANH MÌNH…HỌC LÀM SAO NỔI…ĐANG NGỒI VIẾT BÀI ..LÂU LÂU BẤT CHỢT CÓ NGƯỜI NHÌN LÉN TUI…THẾ LÀ HỒN PHI PHÁCH TÁN,BÀI VỞ VIẾT CHẲNG ĐÂU RA ĐÂU,BÔI XÓA TÙM LUM… 👿
  TRỞ LẠI NGƯỜI PHỤ NỮ BUÔN HƯƠNG ,BÁN PHẤN…THẬT RA MÀ NÓI THÌ CŨNG NÊN THÔNG CẢM CHO HỌ,HỌ KHÔNG CÒN PHƯƠNG TIỆN GÌ ĐỂ KIẾM RA TIỀN DỂ DÀNG BẰNG CÁI NGHỀ DÙNG”MIỆNG DƯỚI NUÔI MIỆNG TRÊN”…CŨNG PHẢI NÊN PHÊ PHÁN MẤY THẰNG”CỦ LẲNG”Đà CÓ VỢ RỒI MÀ CÒN HAM VUI…CÁC ÔNG DƯ DẢ TIỀN BẠC,NẰNG NẶC TÌM MUA THÌ CÁC CÔ PHẢI BÁN THÔI,CÁC CÔ CHỊU NHỤC MỘT PHÚT CHỐC MÀ GIA CẢNH CÓ CƠM NHIỀU NGÀY…ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA Xà HỘI LẠC HẬU ,THẤP HÈN DÂN SINH Đà ĐẨY ĐƯA CÁC PHỤ NỮ VN CÓ TIẾNG LÀ ĐOAN TRANG TRONG TUỔI TRẺ DỂ BIẾN THÀNH NÀNG KIỀU CỦA ĐẠI VĂN HÀO NGUYỂN DU… :mrgreen:
  THÔI THÌ DÙ SAO CHÚNG TA CŨNG NÊN THƯƠNG HẠI CÁC NÀNG HƠN LÀ CỨ PHÊ PHÁN…RIÊNG TÔI THÌ RẤT CẢM THÔNG CÁC NẰNG NẦY,NẾU TÔI CHƯA CÓ VỢ SẼ RƯỚC HỌ VỀ MÀ THAY ĐỔI THÂN PHẬN,NHƯNG TIẾC THAY VỢ TÔI BÂY GIỜ LẠI LÀ CHỊ RUỘT CỦA “HOẠN THƯ”THẾ MỚI CHẾT…TÔI CỨU TÔI CÒN KHÔNG NỔI THÌ CÒN CỨU AI ĐÂY? 👿

 2. THEO TÔI THÌ Ý KIẾN NÀO CŨNG ĐÚNG CẢ…Ở ĐÂU CŨNG CÓ KẺ TỐT ,NGƯỜI KHÔNG TỐT,HẠT CƠM TA CHO VÀO MIỆNG ĂN ĐÔI KHI CŨNG CÓ LẨN LỘN HẠT CÁT MÀ TA CÓ BIẾT?CÁI CẦN THIẾT LÀ KHI TA BIẾT LÀ SAI THÌ HẢY LẬP TỨC TỪ BỎ NÓ NGAY.
  Ở ĐÂU CŨNG CÓ ANH HÙNG.
  Ở ĐÂU CŨNG CÓ KẺ KHÙNG, NGƯỜI ĐIÊN.
  😆
  ĐÂY CŨNG LÀ SỰ ĐẤU TRANH,ĐÔI CO GIỮA CÁI TỐT,CÁI XẤU TỪ BAO THẾ KỶ NAY VÀ THỰC TẠI VẪN CÒN TIẾP DIỄN…VÀ CŨNG LÀ CÁI LẨN QUẨN CỦA LOÀI NGƯỜI…KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NẦY CON NGƯỜI LÀM SAO TIẾN ĐẾN”CHÂN-THIỆN-MỸ”CỦA CUỘC SỐNG ĐƯỢC?
  CHO NÊN TRANH-LUẬN TA CỨ TRANH LUẬN ĐỂ SAU CÙNG TÌM RA ĐƯỢC CÁI ĐÁP SỐ CHÍNH XÁC ĐỂ MỌI NGƯỜI THỎA MÃN KẾT QUẢ.

 3. Khổ nổi con cháu bà Trưng thời xã hội chủ nghĩa lại toàn là Nữ Tướng “Trưng bày ,Trưng bán ” không… … 😦
  Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị ngày xưa đánh Tàu còn bây giờ là Trưng bán ,Trưng bày để lấy chồng Tàu ….khó mà giống cho được 2 Bà Trưng …. 👿

  • Anh Tien Lee không nên vơ đũa cả nắm như thế…!!! 🙄
   Trong nước cũng có những phụ nữ trí thức có tư cách và ý chí chứ không phải toàn bộ ai cũng trưng bày trưng bán hết đâu anh, do những điều kiện này này kia kia nên các chị ấy không… được đó thôi 😆
   Theo cá nhân tôi, như vậy là hơi quá, thiết nghĩ nên cẩn ngôn khi đưa ra những lởi lẽ chung chung như vậy;
   Chúc anh năm mới sức khỏe, hạnh phúc và mọi việc như anh mong muốn!

  • Mình cũng nghĩ vậy,
   không thể đánh giá PNVN qua hình ảnh của một số chị em tha hoá,ngu dốt,không chịu lao động mà chỉ thích hưởng thụ! 👿
   Phụ nữ chúng tôi cũng oanh liệt như ai,xây dựng cuộc sống tốt đẹp bằng chính bàn tay & khối óc của mình!
   😆

 4. Tôi xin mượn lời bài hát Ru con của Phạm Duy để làm nổi bật ý của tác giả VTA trong thiên trường ca hào hùng nầy:
  “Nơi quê, giông tố lầm than. Gây nên bao cảnh điêu tàn thảm thương. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời giặc cướp có thương dân nghèo. Trách ai uốn lưỡi cầu vinh, bán quê hương, nỡ quên tình nước non.”… 😦
  Cám ơn nhé… 😆
  Qua ngòi bút của tác giả người đọc hình dung được thế nào là cái ác tâm tàn bạo của bọn quan quân tàu xâm lược nhằm cướp đi giang sơn gấm vóc của người Việt. Đồng thời người ta cũng cảm nhận được hào khí bốc trời của hai nữ anh thư xứ Việt
  như Lê Ngô Cát đã ca tụng:
  Bà Trưng quê ở châu Phong,
  Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
  Chị em nặng một lời nguyền,
  Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.
  Ngàn Tây nổi áng phong trần,
  Ầm ầm binh mã xuống gần Long biên.
  Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
  Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành… 👿


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: