Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Ba 8, 2013

Nàng Trăng phá chiến xa [TDNL-20]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệTrống trận...

Trống trận…

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Luy Lau

Kỳ trước … Anh Tuấn vừa nói đến đây thì thấy cửa thành Luy Lâu mở ra. Hơn trăm quân Hán với một võ tướng đi xe hai ngựa bọc sắt hò hét tiến ra :evil:.


Tướng Hán ra đánh họ Tô tên Hồng Kỳ, cháu họ của Tô Định, mặc giáp viền đỏ, đội mũ sắt , đứng trên chiến xa bọc sắt do hai ngựa kéo.

Vừa trông thấy Thiều Hoa, hắn đã hét to:
“Thiều Hoa! Ta sẽ trả thù cho chủ tướng Phàn Siêu của ta!”


Hồng Kỳ phóng chiến xa nhắm vào Thiều Hoa, tay lăm lăm cây thương có luỡi soắn ốc.
Chị em Lê thị Lan và nhất là nghĩa binh hoang mang vì thấy quân Hán toàn là kỵ binh, chỉ có Thiều Hoa là bình tĩnh cầm lao đứng chờ Hồng Kỳ phóng tới. 👿

Kỳ đã biết tài phóng lao của Thiều Hoa nên hắn luôn để ý. Quả nhiên khi thấy xe chỉ còn cách chừng một trượng…

Thiều Hoa hét lên: “Kha…aa!”.

Mũi lao từ tay nàng bay ra …Nhưng hắn đã biết trước nên quay ngang xe.

Ko..oong!

Mũi lao đâm trúng thành xe. Xe bọc sắt nên mũi lao bị trợt, bay xuống đất! 😦

Hồng Kỳ xấn tới, từ trên xe, nhắm ngay bụng Thiều Hoa đâm một thương, trong lúc nàng đang thò tay ra sau để lấy cây lao thứ hai. :mrgreen:

Vù..uuu!

Cho..oang!

Lê Thị Lan múa dao đỡ cho Thiều Hoa. Lưỡi đao chém ngọn thương xuống đất! Nhưng mũi thương bay cắt đứt áo giáp của Thiều Hoa. Luỡi thương xé một đường dài một tấc nơi đùi nàng! May không sâu chỉ làm rịn máu đào 👿

Lê Anh Tuấn xông vào, nhưng kiếm quá ngắn. Ba tướng vây đấu với Hồng Kỳ.
Quân Hán bấy giờ phóng ngựa vào đám nghĩa quân. Một trận cận chiến giữa kỵ binh của Hán và nghĩa quân bản bộ của Nhị Trưng diễn ra. Tiếng đao kiếm lẫn với tiếng la hét, tiếng ngựa hí vang trời. Bụi bay mịt mù….


Hồng Kỳ cỡi chiến xa bọc sắt lại cầm thương dài rất lợi thế. Ba tướng của Nhị Trưng tuy giỏi võ và can đảm nhưng đi bộ làm sao đánh nổi chiến xa. Đánh chừng ba hiệp thì đao pháp của Thị Lan càng ngày càng rối loạn. Kiếm của Anh Tuấn chỉ chém được vỏ xe nhưng không đủ làm khó khăn Hồng Kỳ. Thiều Hoa bây giờ chỉ còn một lao lại bị thương nhẹ nên nàng chỉ chờ cơ hội để phóng cái lao cuối cùng….

Đúng lúc đó thì từ phía sau đại quân do Trưng Nhị kéo đến.
Hai trăm dũng sĩ sông Đà với Đàm Ngọc Nga đi đầu. Theo sau nàng là phó tướng Mạnh Đạo, con trai của chủ động Thạch Lạc nơi Đà Hoa Động [Phú Thọ ].

Nàng Trăng – Tên dân chúng tặng cho nàng – cầm đại đao xông đến hét vang:

“Có Tiền Đạo tả tướng Đàm Ngọc Nga chờ bọn ngươi đã lâu rồi!”

Hồng kỳ bèn gịuc ngụa , quay xe nhắm nàng đâm tới.

Ngọc Nga né sang một bên, vung đao chém mạnh.

Booong !

Luỡi đao chém vào xe bọc sắt nhưng dội lại… :mrgreen:

Hồng Kỳ quay xe tấn công tiếp Ngọc Nga. Mạnh Đạo xông vào trợ chiến.

Chừng ba hiệp, Nàng Trăng bất ngờ tiến sát lại xe. 🙄

Nàng hét lên một tiếng:
“Chết này!” …

Lưỡi đao nàng không chém vào Hồng Kỳ mà nhắm ngay trục bánh xe!

Phập!

Bánh xe bị Nàng Trăng chém đứt làm đôi!

Bánh xe văng ra… Chiến xa bị nghiêng sang một bên…Ngựa vẫn chạy .

Hồng Kỳ mất thăng bằng, vội dơ tay chup lấy thành xe, tay kia kéo ngựa dừng lại cho xe khỏi đổ.

Mạnh Đạo lợi dụng lúc đó chạy lại….
Chàng bay lên, lấy hai bắt trúng chân hắn, kéo mạnh…
Hồng Kỳ quay người, dơ thương, từ cao đâm xuống Mạnh Đạo.

Nhưng hắn đâu ngờ kỳ này hắn gặp tay đánh vật giỏi nhất vùng Đà Hoa Động! Mạnh Đạo chụp luôn cây thương của Hồng Kỳ. Đạo chơi đòn hy sinh như trong nhu đạo ngày nay: chàng té ra sau. Hồng Kỳ mất thắng bằng bị té chúi ra khỏi xe, bay lên người của Mạnh Đạo.

Khi cả hai vừa té xuông đất, Đạo đã tung chân ngay vào bụng Hồng Kỳ, hất văng tướng Hán lên trời!
Bu..ùum!

Hồng Kỳ bay ra trước. Toàn thân bị đập mạnh xuống đất. Tất cả chỉ xẩy trong nháy mắt.  Hồng Kỳ té ngửa chưa kịp hoàn hồn thì Ngọc Nga đã bay tới chân nàng đạp ngay ngực Hồng Kỳ.

Nàng dơ cao cây đao!

Viên tướng Hán oai phong giờ tái xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy…Hắn cố gắng nói:
“Xin … tha cho ngộ. Ngộ chỉ vì ham tiền mà qua xứ An Lam đánh lộn…tha cho ngộ…ngộ sẽ làm trâu ngựa cho cô nương kiếp sau”

Tình người trong tim nàng chợt nổi dậy. Nàng Trăng bèn dừng tay đao, đưa lưỡi đao ngang cổ hắn:
“Ngươi muốn sống?”

Hồng Kỳ gật đàu lia lịa:
“Tha… tha cho ngộ! Ngộ xin hàng!”

Bấy giờ Lê thị Lan chạy lại, mối thù cha mẹ vì bọn Hán đập bàn thờ tổ, rồi cha mẹ nàng vì thế đau đến chết nổi lên… Nàng hét to:
“Chị Nga để nó cho em! Không có hàng binh! Cho nó đi theo Phàn Siêu!”

Ngọc Nga nhìn xung quanh, thấy bấy giờ lính kỵ binh Hán đang đấu với với quân bản bộ của Nhị Trưng. Bên Hán thì võ khí, áo giáp đày đủ, lại thêm ngựa chiến đày lợi thế. Bên Việt thì đứng dưới đát đánh lên, vũ khí đơn sơ, đa số là đàn bà, thật là thua thiệt một trời một vực! Nhiều người đã nắm xuống, máu chẩy lan khắp mặt đất Nhờ lòng yêu nước và số đông mà cầm cự nẫy giờ.

Nàng Trăng bèn nói:
“Được ta cho ngươi quy hàng! Ngươi phải kêu gọi quân ngươi đàu hàng theo ngay!”
Kỳ tái mặt lắp bắp, chắp tay vái vái:
“Đa tạ nữ tướng. Ngộ sẽ vâng lời”.

Ngọc Nga gọi Mạnh Đạo lại gần và dặn dò…


Mạnh Đạo chạy đi lấy chiến xa của Hồng Kỳ chỉ còn một bánh dắt lại. Đạo cắm cờ vàng có ghi chữ Tướng lên xe.

Đàm Ngọc Nga kêu Lê Anh Tuấn trói Hồng kỳ vào bánh xe, áo giáp bị lột ra, mũ bị bị tháo, búi tóc bung theo, tóc xoã ra. Trông viên tướng Hán giờ thật là thảm hại…

Thiều Hoa cầm lao dí ngay tim Hồng kỳ!

Lê Thi Lan đằng đằng sát khí đứng bên.

Hai trăm chiến sĩ sông Đà tuốt gươm xếp đi thành hai hàng dài chuẩn bị xông lên tiếp sức…

Xa xa tiếng trống trận thúc quân của Trưng Nhị.

Bây giờ Đàm Ngọc Nga cầm đao sáng loà bước lên xe. Nàng Trăng đứng trên xe cầm đao chỉ vào Hồng Kỳ mà nói to:

“Bọn lính Hán đánh thuê xem đây! Chủ tướng bọn ngươi Hồng Kỳ đã đầu hàng ta! Bọn ngươi thì hơi sức bao nhiêu …mau xuống ngựa quy hàng thì ta tha cho tội chết! Còn không nghĩa binh xứ Việt sẽ không tha mạng nào!”.

Nàng Trăng quay xuống nói Hồng kỳ đang bị dưới bánh xe:
“Còn ngươi đợi gì nữa? Mau kêu đồng bọn quy hàng!”

Hông kỳ vội la to với hết cả sức của hắn:
“Ba quân! Mau đàu hàng Đàm Tướng quân! Mau đàu hàng!”

Quân Hán đang đánh nhau với quân của Thiều Hoa và Lê Thị Lan, bèn dừng tay. Khi nhìn thấy như vậy cả bọn hoảng sợ, nay lại nghe chủ tướng ra lệnh nên tất cả đều buông vũ khí, xuống ngựa quy hàng!


Nhờ quyết định khôn ngoan nhưng bi hùng cùa Nàng Trăng mà hai bên đều bớt đổ máu.
Quân Việt tuy đông nhưng đi bộ, còn quân Hán cỡi ngựa chiến. Nếu có dùng võ lực để thắng thì cũng phải hy sinh rất nhiều. Ngoài thâu đưọc nhiều vũ khí, áo giáp, còn có đưọc đàn ngựa chiến gần trăm con của quân Hán.
Nàng Trăng quả không hổ danh Nữ chúa của 36 động Đà Hoa Động nơi núi Yên Sơn, châu Thanh Hoa [Phú Thọ]. 😳

[Vuong Tzu: bi hùng= từ bi + anh hùng, Bi Trí Dũng trong đạo Phật]

Thơ rằng

Núi Tản sông Đà sinh nữ kiệt
Mưu cao chí lớn biết hơn người
Đà Hoa Động chủ sáng ngời
Hai trăm dũng sĩ tiếng đời ngàn năm
Ngọc Nga chém rắn nằm trong động
Phục Hổ mở mang rộng xóm làng
Yên Sơn vang tiếng oai nàng
Nàng Trăng nữ tướng sử vàng còn ghi

Ngày phụ nữ 08.03.2013
Vuong Tzu

Nói về Trưng Nhị và đại quân ở phía sau, thấy Đàm Ngọc Nga đã thắng quân Hán, thì hớn hở cho lịnh tiến quân phá thành… Quân Nhị Trưng ào ào tiến về cấm thành Luy Lâu.
Khi toàn bộ quân Việt chỉ còn cách thành chừng một dậm ..

Thì chơt quân báo có lính Hán xuất hiện đàng sau!

Trưng nhị quay lại thì thấy quân Hán đông như kiến… 👿

…. Xin xem hồi sau phân giải

:roll:

😆

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

 1. DÂN TỘC VIỆT BẢN CHẤT HIẾU HÒA,CÁC NỮ TƯỚNG NHƯ THIỀU HOA,LÊ THỊ LAN,ĐÀM NGỌC NGA(sao cái tên nầy nghe quen quen,ngày xưa có học ở Lô Dê không vậy? :roll:)CÓ MANG GIÒNG MÁU NHÂN TỪ CỦA TỔ TIÊN TA CHO NÊN TUỚNG TÀU TÔ HỒNG KỲ MỚI THOÁT CHẾT TRONG GIÂY PHÚT CĂNG THẲNG ĐÓ,CÒN NÀNG TRĂNG”XỮ LÝ”RẤT HAY,CÔ THU DUNG VÀ ANH MPVH CÓ NHẬN XÉT CHÍNG XÁC,KHỐNG CHẾ MỘT NGƯỜI MÀ BẮT NHIỀU NGƯỜI PHẢI NGHE THEO,TIẾT KIỆM ĐƯỢC XƯƠNG MÁU CHO ĐÔI BÊN MÀ CÒN GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG TRƯỚC QUÂN THÙ…”LẤY TRÍ NHÂN MÀ THAY CƯỜNG BẠO”
  “MANG ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN”(NG-TRẢI)
  😆
  ĐỀ CAO CÁC “NÀNG”MÀ QUÊN ĐI VỊ TƯỚNG LÊ ANH TUẤN THÌ THẬT LÀ VÔ TÌNH QUÁ!LẺ RA THÌ VIÊN TƯỚNG NẦY ĐÃ LÀM NÊN “KỲ TÍCH”NHƯNG VÌ “ĐỒ CHƠI…QUÁ CỤT” CHO NÊN ANH TA CHỈ CHÉM GIÓ THÔI,CHỨ NẾU TRONG TAY CÓ CÂY THƯƠNG DÀI THÌ CHẮC CHẮN PHẢI CÓ VÀI TÊN LÍNH CỦA TÔ ĐỊNH ĐI THEO HẦU TỪ HI THÁI HẬU RỒI CŨNG NÊN… :mrgreen:
  KỂ RA THÌ HỌ VƯƠNG NẦY COI BỘ XEM TRỌNG PHỤ NỮ QUÁ!ĐÚNG THỜI ĐIỂM NGÀY “PHỤ NỮ VÙNG LÊN”(đâu có ai làm gì đâu mà vùng lên?)AI THÌ SAO?TÔI KHÔNG BIẾT? CHỨ RIÊNG TÔI THÌ: 😆
  Hôm nay mùng 8 tháng 3.
  Vợ tui cầm chổi lông gà trên tay.
  Cho nên tôi chẳng dám say.
  Nếu mà chống cự chả ai bênh mình.
  Ngày nầy!Ai cũng thất kinh.
  Nếu không khéo nhịn,mất tình phu-thê.
  Nhường nhịn đâu có gì quê.
  Ngày nầy qua rồí…SẼ BIẾT TAY ÔNG! 😳

  Cảm ơn tác giả đã cho xem một đoạn thật là “máu lữa” nầy và làm cho tôi cảm hứng với vài câu thơ trên. 😳

 2. Nàng Trăng chỉ một sát na “Tình người trong tim nàng chợt nổi dậy” …
  Nhờ quyết định khôn ngoan nhưng bi hùng cùa Nàng Trăng mà hai bên đều bớt đổ máu…Tuyệt vời Bác VTA ạ ! 😆

 3. Anh VTA khéo chọn ngày cho đoàn nữ binh & các nữ tướng vùng lên (hiihihi…)… 🙄
  Có được thiên thời rồi, các nàng thủ lĩnh tài ba đã lật nhào cổ xe sắt của quân hán xâm lược & xoay chuyễn thế trân một cách tài tình… 😆
  Không hổ danh Nàng Trăng chút nào, nữ tướng tiền đạo Ngọc Nga vừa khôn ngoan, vừa cứng cõi vừa nhu hòa đã khiến cho tướng hán họ Tô văng ra khỏi xe, thân bại danh liệt trong phút chốc. Đồng thời, cũng nhờ nàng mà quân đội của hai bà Trưng thu được hàng khối chiến lợi phẫm, không hao tổn quân lính nhiều. Xưa nay có mấy ai sánh được với nàng Trăng!! 😳


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: