Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tư 19, 2013

Trưng Trắc đấu trí Tô Định [TDNL-25]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệTDNL-2013-0016Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Luy Lau

Kỳ trước … Đạo quân của Lê Chân đi tới đâu các tham quan phủ huyện vùng bờ biển miền đông bỏ chạy tới đó. Hệ thống cai trị của người Hán vỡ ra từng mảnh. Chưa đày một tháng đạo quân của nữ tướng Lê Chân và Lê thị Hoa đã thâu phục cả một vùng bờ biển phía đông kéo dài tới biên giới Quận Nam Hải [Quảng Đông] mới dừng lại.


Nói về Trưng Trắc đang vây Tô Định ở Luy Lâu nghe tin mừng đại thắng của Lê Chân và Lê thị Hoa thì họp ngay các tướng.


Hôm đó nơi doanh trại của Nguyên Soái Trưng Trắc (*) có mặt rất nhiều các thủ lĩnh nghĩa quân từ khắp bốn phương đất Việt tụ về. Nam có Nữ có đến hơn ba mươi người, đa số là nữ tướng. Tất cả ngồi xếp bằng trên chiếu thành một vòng tròn lớn. Trưng Trắc mở đàu cuộc hội thảo bằng một tổng kết tình hình cuộc khởi nghĩa:

“Các anh chị em nghĩa quân. Đạo quân Hán phía Tây đã bị Hồ Đề đại phá. Đạo quân Hán phía đông cũng bị Lê Chân Lê Thị Hoa dẹp tan. Miền bắc Thánh Thiên nơi Yên Dũng [Bắc Giang]đã phát binh hạ nhiều thành, đuổi quân Hán ra khỏi ranh giới lạc Việt khi xưa. Phía Nam Đơn Dương nổi lên đã chiếm được một nửa quận Cửu Châu [Thanh Nghệ Tĩnh].
Nay chỉ còn trung tâm đàu não bọn xâm lược Đông Hán là thành Luy Lâu. Hạ đưọc thành này là toàn bộ Lạc Việt của vua Hùng Vương, Âu Lạc của An Dương Vương đưọc giải phóng khỏi tay Hán Đế, dân Việt thoát đời nô lệ phương bắc.
Nay chúng ta đã vây thành gần một tháng mà chưa lấy được. Sau mấy trận giao tranh bọn Tô Định đã sợ đóng của thành kín mít không giao chiến. Vậy các anh chị em có ý kiến gì không?” 🙄

Nàng Trăng bèn nói:
“Bọn Tô Định dựa vào thành cao, lương đủ có thể sống được cả năm nên dùng “Khổ nhục Kế”. Dù có chưỏi mắng thậm tệ bọn “anh hùng hảo Hán” đầnh cắn răng chịu nhục nằm thủ thành. Chúng chờ ta lâu ngày thiếu lương phải rút. Bấy giờ chúng sẽ chui ra đánh tập hậu. Ngoài ra tôi còn có tin mật báo… Tô Định đang cho tin về Lạc Dương xin Hán Đế gửi viện binh!”


Hồ Đề đưa ý kiến:
“Tôn Tử Binh pháp có câu “một ngày hành quân là một ngàn lượng vàng” (Tôn Vũ 孫武 540 BC ? -?) cứ dằng dai thế này thì chúng ta sẽ bị thiếu thốn, nghĩa binh tan rã. Nay chỉ có hai cách:

 • Một là rút về Mê Linh bảo vệ lực lượng, lo cầy cấy, sau khi mùa gặt khi lúa đầy kho, ta trở lại hỏi tội Tô Định.
 • Hai là tử chiến phá thành bằng mọi giá ngay lập tức.”

Trưng Nhị hăng hái:
“Đúng vậy “Đêm dài lắm mộng!“! Đại phá Luy Lâu ngay bây giờ là cách hay nhất. Ngày mai cho tôi đi tiên phong leo lên thành sống chết với chúng!”

Thiều Hoa, Lê thị Lan, Lê Anh Tuấn đêu hăng hái: “Có em nữa !”


Đa số đều ủng hộ ý kiến của Trưng Nhị nên hô to:
“Phá thành! Tử chiến!” 👿


Trưng Trắc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói:
“Nay các anh chị em đã đồng lòng quyết tử chiến, ta còn một chiến pháp thứ ba nữa, vừa phá được thành mà tổn thất cũng đỡ đi phần nào…”


Mọi người đều khen:
“Nguye^n Soái Trưng Trắc thật là tài đức vẹn toàn! xứng đáng là minh chủ của chúng tôi!”

Sau đó mọi người đều chăm chú nghe Trưng Trắc và bàn luận phân công cho tới canh hai (22:00) thì dứt, ai về trại nấy để chuẩn bị….


Nói về Tô Định sáng hôm sau còn đang ngủ say sau một đêm dài nhậu nhẹt vui chơi thì có quân báo:
“Quân của Nhị Trưng đã rút đi gần hết!” 🙄


Tô Định và Nhâm Ung cùng Hiệu uý Hạng Tham và các bộ tướng vội vã lên mặt thành. Quả nhiên đại quân của Nhị Trưng đã biến mất. Chỉ còn một trại quân nhỏ có một vị tướng cỡi ngựa đứng gác.

Tô Định cười to:
“Bọn chúng hết lương rồi! Bây giờ cuối tháng ba đến kỳ phải kéo trâu ra cầy cấy, nên chúng kéo về sào huyệt làm ruộng! Ta chuẩn bị kéo quân ra đánh tập hậu bọn chúng!”

Nhâm Ung bàn ngay:
“Thái Thú coi chừng đó là phục binh của Trưng Trắc!” :mrgreen:

Tô Định thấy có lý, ra lệnh quân thám báo xem vị tướng còn lại là ai.

Quân thám báo về báo cáo:
“Thưa đó là Lê Ngọc Trinh đại tướng và chừng hai trăm kỵ binh!” 👿

Tô Định bèn nói vơi chư tưóng:
“Hừm vậy là Trưng Trắc mở vòng vây, rút quân thật sự!”

Nhâm Ung ngạc nhiên hỏi:” Vậy nghĩa là sao, xin Thái Thú giải nghĩa cho kẻ hạ quan học hỏi?”

Tô Định vê vê hàm râu lởm chởm vì thức đêm ăn chơi không kịp cạo:
“Nếu là lui quân giả thì chúng sẽ để bọn bộ tướng tầm thường canh giữ nhắm mục đích khiêu dụ chúng ta đuổi theo rồi tập kích. Còn đây chúng bỏ chạy thật, sợ bị đánh tập hậu nên để đại tướng Ngọc Trinh ở lại và tinh binh làm nút chận”


Nhâm Ung nói:
“Vậy thì chúng ta mau ra đánh bọn chúng một trận! Ta đông gấp mười chúng mà sợ gì! Chúng ta sợ Ngọc Trinh à?”

Cả bọn tướng Hán đều xanh mặt lặng thinh :mrgreen:

Tô Định nói:
“Khoan đã! Tại sao ta phải nhọc công. Nay mai Ngọc Trinh cũng sẽ rút đi, bọn mình xông ra cướp lại phủ Thái Phú và khu dân cư phụ cận. Sau mùa gặt và viện binh tới ta kéo lên Mê Linh đánh vào sào huyệt chúng, tịch thu hêt lúa gạo của chúng làm ra. Đúng là “Nhất Tiễn hạ Song Điêu”. Thôi quay về nhậu và báo cho ta bao giờ Ngọc Trinh rút đi!”

Cả bọn bộ tướng mừng rỡ khen Tô Định cao kiến rối rít, rồi rủ nhau về phủ ăn nhậu chờ thời.

Ngày hôm sau quân báo Ngọc Trinh vẫn còn đó.  👿


Tô Định chưa xuất quân. 😳

Đến ngày thứ ba thì quân báo:
“Lều trại của nghĩa quân đã gớ gần hết và Ngọc Trinh đại tướng cũng biến mất! Chỉ còn một nam tướng lạ mặt mới xuât hiện. Hắn cưỡi ngựa ô có lục lạc đi kêu leng keng…” 🙄


Tô Định nghe tin, đứng trên thành quan sát rồi vênh mặt nhìn chư tướng của mình nói:
“Các ngươi thấy chưa! Ta nói có sai đâu! Bây giờ các ngươi ăn cho no rồi kéo quân ra đuổi tên tướng vô danh đó cho ta. Tối nay chúng ta lại về phủ ăn mừng!” 😆


Thế là sau khi chuẩn bị Hạng Tham đi trước và bọn Tô Định, Nhâm Ung đi sau, kéo hơn ba ngàn quân hăm hở ra khỏi cấm thành…


Thơ rằng:

Lão Tô (Định) thất thế mặt dầy
Mặc cho chưỏi bới ta đây ngủ khò
Chờ quân Lạc Việt đói bò
Mở thành lão đánh chạy co phen này
Vòng vây Trưng Trắc giăng cài
Tiến lui mở thắt chưa bầy cho xem

Vuong Tzu, 19.04.2013

….
Xin xem hồi sau phân giải

_____
(*) Lúc này Trưng Trắc chưa đưọc tôn làm vua,  mà chỉ được mọi người coi là Nguyên Soái tức là tổng chỉ huy  mặt trận

(**) Trong thành ngữ “anh hùng Hảo Hán” của truyện Tàu.  Hảo Hán = Người Hán tốt.

:roll:

😆

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

 1. …Nhiều rất ái mộ chuyện kể lịch sử nước việt của chú…mê luôn dòng thơ sử của chú. 😆
  Kính chúc cô chú luôn an lạc-()-

 2. CÔ THU DUNG,CÔ NGỌC ANH VÀ CÔ THANH THIÊN LUÔN ĐÓNG GÓP NHỮNG LỜI BÌNH THẬT SÔI NỔI CÒN CÁC“NỮ TƯỚNG TIỂU BỘI BỘI,TÚ TRINH VÀ NỮ THÌỀN SƯ TƯ XÓM CHÙA ĐANG Ở MÔ TÊ? 🙄
  …CÁC CÔ Đà BIẾN ĐI ĐÂU RỒI…THỈNH THOẢNG”NHÀO VÔ”ĐÂY CHO VUI NGHE,KHẨN THIẾT YÊU CẦU CỦA BBT ĐÓ, 😳
  “CỬA HÀNG”CỦA ĐẠI HIỆP VƯƠNG DZU MÀ CÓ CÁC CÔ CHẲNG KHÁC NÀO“RỒNG GẶP MÂY,CÁ GẶP NƯỚC... NÀO…XIN MỜI CÁC CÔ XUẤT HIỆN CHO VUI THÊM ….

 3. Các nữ tướng văn võ song toàn đang chơi khăm thái thú Tô Định nhà Hán đây! 🙄
  Cũng thật nực cười cho đám quan binh của TĐ gồm toàn các đấng mày râu tham lam vô độ nầy, chỉ mới có đề nghị đối đầu với mỗi một quân đoàn của nữ tướng Ngọc Trinh là họ đã ngán xanh mặt thì làm thế nào họ đương cự nỗi khi đại quân của Hai Bà đột nhiên xuất hiên. 👿
  Quân địch hèn, tướng địch vênh váo… thời cơ đã đến với các nữ tướng, chỉ còn chờ họ phất cờ, chắc chắn cục diện sẽ đổi thay. 😆

 4. Cám ơn Vương Huynh thật nhiều nha đã chia sẻ cho Muội Muội nhưng câu chuyện lịch sử thật hào hùng hấp dẫn lắm đó nhé cùng mong chờ những hồi kế tiếp đó nghen Huynh!
  Thân ái. 😳

 5. Tô Định túc trí thế nào
  Mưu sâu Trưng Trắc làm sao so bì?!
  Cứ nằm chờ cạn lương đi
  Hai Bà giở võ mưu j… Chờ xem! 🙄

 6. Đến đoạn hấp dẫn ai lại …Xin xem hồi sau phân giải… 🙄
  Bác VTA này thật oái oăm ! 👿

 7. CHO DÙ TÔI CHƯA BIẾT RÕ CHIẾN THUẬT”DỤ BINH”CỦA NGUYÊN SOÁI TRƯNG TRẮC LÀ NHƯ THẾ NÀO?NHƯNG TRONG ĐOẠN NẦY CHẮC CHẮN LÀ BÀ CÓ DỤNG Ý …“DỤ VOI LẤY NGÀ”CHĂNG?CÓ THỂ ĐÂY LÀ KẾ SÁCH DÙNG “MỒI NHỎ MÀ BẮT CÁ TO”,RÚT QUÂN GIẢ TẠO ĐỂ PHỤC KÍCH SAU KHI QUÂN CỦA TÔ ĐỊNH CHỦ QUAN XUẤT THÀNH MÀ KHÔNG ĐỀ PHÒNG NGUY HIỂM CÓ THỂ XÃY RA… 🙄
  NẾU GIẢ THUYẾT NẦY CÓ THẬT THÌ NỮ NGUYÊN SOÁI CỦA CHÚNG TA QUẢ LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC GIA ĐẠI TÀI,MÀ MỘT NAM TỬ HÁN KHÁC CŨNG KHÓ MÀ NGHĨ RA ĐƯỢC,KHÔNG BIẾT TRẬN ĐÁNH NẦY CÓ TRẢ ĐƯỢC THÙ NHÀ-NỢ NƯỚC HAY KHÔNG?NHƯNG XEM TINH THẦN CỦA CÁC NAM,NỮ TƯỚNG CỦA NHỊ TRƯNG THẬT CAO ĐỘ… 😆
  ĐIỀU LÀM BUỒN LÒNG NGƯỜI XEM LÀ CUỘC CHIẾN NÀO CŨNG CÓ CHẾT CHÓC,ĐỔ MÁU,ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ KHÔNG AI TRÁNH KHỎI ĐƯỢC,HẢNH DIỆN THAY LÀ TRONG LỊCH SỮ DÀNH ĐỘC LẬP TỰ DO TỪ CỔ CHÍ KIM,MỌI ANH HÙNG CÁI THẾ ĐỀU ĐƯỢC HẬU SINH NGƯỠNG MỘ,TÔN KÍNH VÀ GHI ƠN CỦA HỌ TỪ ĐỜI NẦY SANG ĐỜI KHÁC. 😳
  ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ TA VÀ CON CHÁU CHÚNG TA ĐỀU PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM LƯU TRUYỀN CHO ĐỜI KẾ TIẾP VẬY.ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM HỌ LÀ NHỮNG VỊ ANH HÙNG SỐNG MÃI…… 😆
  MONG LỜI BÌNH NẦY LÀM CHO TÁC GIẢ QUÊN ĐI”VẤT VẢ”KHI VIẾT TIẾP PHO TRUYỆN “THOÁT ĐỜI NÔ LỆ”.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: