Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tư 26, 2013

Dũng sỹ Tiên La [TDNL-26]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệBát Nạn Đại Tướng quân

Bát Nạn Đại Tướng quân

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Luy Lau

Kỳ trước … Thế là sau khi chuẩn bị Hạng Tham đi trước và bọn Tô Định, Nhâm Ung đi sau, kéo hơn ba ngàn quân hăm hở ra khỏi cấm thành…….….


Cả bọn đi chừng nửa dặm thì đã thấy một dũng sỹ tiến tới chặn lại.

Dũng sỹ cỡi ngựa ô, đầu ngưa kết bông đỏ, cổ ngựa đeo lục lạc bằng đồng thòa kêu lenh keng.

Chàng mặc võ phục đen, áo giáp da thêu chỉ bạc, đầu bịt khăn lụa trắng, đội chồng lên mũ bạc nhỏ chạm trổ rất đẹp. Mũ gắn thêm hai lông chim trĩ dài tới ba thước (60 cm).

Chàng quàng khăn trắng che nửa mặt chỉ lộ đôi mắt sáng long lanh to, dài, hơi sếch có đuôi điểm thêm một nốt ruồi son, nếu chàng là một cô gái thì chắc có nhiều người sẽ chêt mê chết mệt vì đôi mắt có đuôi này.

Ngực chàng đeo hổ tâm kính bằng bạc. Chàng cầm một thanh kiếm thép, to bản dài 5 thước (1m) bề rộng một tấc tay, lưỡi kiếm sáng lấp lánh đưói ánh nắng.

Theo sau chàng là khoảng năm mươi nghĩa quân cũng cưỡi ngựa, cầm mã tấu sáng loà. Hai nghĩa quân cầm cờ vàng lớn buộc vào một cây giáo. Mũi dáo quấn một giải lụa màu xanh bay phất phới.

Một cờ thêu chữ đỏ:”Dũng sĩ Tiên la!“. Thì ra đó là nghĩa quân vùng Tiên La [Thái Bình].

Còn lá cờ thứ hai thêu chữ “Bát Nạn Đại Tướng quân“!.

Vừa trông thấy bọn Tô Đinh, tướng quân đã hét to:
“Bọn bay đi đâu? Mau cởi giáp quy hàng!”.

Bát Nạn Đại Tướng quân - (c) 2013 by Dr. The Anh Vuong Germany

Bát Nạn Đại Tướng quân

Tiếng chàng ấm nhưng vang như tiếng sấm. Quân Hán đã từng bị nhiều tướng Việt đánh tơi bời nên mới nghe tiếng hét đã dừng cả lại, tim đập thình thịch, chân run lên cầm cập chuẩn bị chạy! Các bộ tướng Tô Định thì mặt tái xanh! :mrgreen:


Tô Định từ sau trấn an bọn bộ tướng:
“Đó các ngươi thấy chưa! Bọn Trưng Trắc toàn là nữ tướng giỏi võ nghệ. Ngay cả đến nam tướng Lê Anh Tuấn cũng trốn mất. Nay cho một tên nam tướng Bát Nạn vô danh tiểu tốt ra chặn chúng ta! Có câu “Thùng rỗng kêu to“. Tên này hình dong oai vũ, bào giáp lộng lẫy, mồm la to nhưng chắc là võ nghệ tầm thường! Ba quân tiến lên! Ai lùi bước ta chém đầu! Tiến lên! ”

Nhâm Ung vội nắm áo Tô Định kéo lại:
“Thái Thú khoan đã!”


Tô Định nói:
“Ngưới sợ rồi à?”


Nhâm Ung trả lời:
“Ngài quên rồi sao? Ngài đã nói: Trưng Trắc dùng tướng giỏi để tập hậu, dùng tướng tồi để khiêu dụ. Nay ngài cho Bát Nạn là tên tướng tồi, sao lại đòi tiến quân? Ngài không sợ bi Trưng Trắc phục binh hay sao? “


Tô Định cười nói:
“Việc binh hư hư thực thực. Phải khen Trưng Trắc dụng binh tài tình! Hôm qua dùng Ngọc Trinh là để phòng chặn hậu. Hôm nay Trưng Trắc dùng tên Bát Nạn vô danh này làm hư binh, lấy hình bóng để hù hoạ chúng ta mà thôi. Nhưng ta còn mưu trí hơn Trưng Trắc! Ta chỉ muốn chiếm lại vùng phụ cận, đâu cần truy đuổi bọn chúng tới tận Mê linh. Thôi đừng dài dòng nữa mất cả quân oai.”


Số là cả tháng nay, Tô Định và cả đám bộ tướng bị chửi bới, mất mặt với ba quân nhưng vì sợ chết nên cứ trốn chui trốn nhủi trong thành như chuột! Nay Tô Định nghĩ Bát Nạn chỉ là hư binh, đây chính là lúc cho lão ra oai lấy lại chút sĩ diện. 😆


Nghĩ vậy Tô Định vẫy kiêm chỉ về trước hô to:
“Tiến lên! Ba quân đuổi tên Bát Nạn này cho biêt tay binh mã Đông Hán!”

Nhưng quân Hán vẫn đứng yên không nhúc nhíc! :mrgreen:

Còn Tô Định la to nhưng lại lấp ló núp sau bọn tướng tiên phong và lén nhìn dũng sĩ. Tô Định ở xa, thấy dũng sĩ dáng người hơi quen quen nên thắc mắc :

“Ai vậy! Ân oán nào đây?” 🙄

Lão Tô thấy không ai tiến lên…đâm lo ra, bèn hô:
Ai chém đưọc tên Bát Nạn này ta thưởng một trăm lạng vàng và thăng cho một cấp!” 😳

Bấy giờ có hai bộ tướng của Hạng Tham là hai anh em họ Giang hăm hở phong ngựa và hét to:
“Bát Nạn! Ngươi thật sấc láo! Hãy tránh đưòng cho bọn ta đi, không thì khó sống!”


Bát Nạn cười gằn:
“Đồ vô danh tiểu tốt! Ta không thèm đánh với bọn nguơi! Cút về Lạc Dương mau! [Hà Nam, Trung Quốc.Lạc Dương là thủ đô của nhà Đông Hán] Tô Định đâu ra đây! Ra đây đánh với ta! Đừng lấp ló sau đám cận vệ! Hèn lắm!”


Anh em họ Giang nổi giận:
“Hỏi cây đao của Giang Hám Quyền và Giang Hám Lợi trước khi gặp Quan Thái Thú!”


Bát Nạn cũng thúc ngựa chạy nhanh tới. Hai bên giáp chiến. Tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát! Chưa đầy hai hiệp Hạng Tham thấy có vẻ chắc ăn, cũng muốn ra oai, bèn nhào vô tiếp sức. Bát Nạn một mình đấu với ba tướng Hán nhưng không chùn tay. Còn Tô Định mon men lại gần chờ chém lén lập công với triều đình… :mrgreen:

Đấu chừng ba hiệp Bát Nạn chợt quay lưng nói một mật mã. Lính kỵ binh của Bát Nạn phía sau quay ngựa bỏ chạy.

Bát Nạn đợi một lúc rồi cũng bỏ chạy. 🙄

Binh Hán thấy vậy, la ó rượt theo.

Tô Định mừng húm, giục ngựa tiến lên, nhưng Nhâm Ung nắm áo kéo lại: “Thái Thú trúng kế rồi! … Đừng đánh nữa! ….Tôi nhớ ra …Bát Nạn là ai rồi! Dừng mau!” 👿

Tô Định ham thắng nổi nóng, quay đầu quát lại:” Ngươi quá yếu bóng vía! Đừng làm mất quân oai! Dù cho hắn là ai đi nữa thì hắn với đám kỵ binh nhỏ nhoi đó thì làm gì được mấy ngàn quân của ta…”
Nói xong hất tay Nhâm Ung và phóng theo anh em họ Giang va Hạng Tham để đánh hôi Bát Nạn … 👿

Nhâm Ung lắc đầu, dơ tay lên trời lẩm bẩm:
“Tô Định ngu quá! Ta phải lo cái đầu ăn cơm trước” .  😆
Nghĩ vậy Nhâm Ung đi chậm dần rồi ngầm ngầm quay ngưa bỏ chạy về thành trước…


Nói về Bát Nạn, dũng sĩ nằm rạp mình xuống, ôm sát cổ ngưa để chạy cho lẹ. Anh em họ Giang rượt theo bén gót.

Bát Nạn tuy chạy nhưng vẫn liếc về sau.

Khi thấy bọn tướng Hán tới sát sau lưng. Bất thình lình chàng nỏi nhỏ vào tai ngựa:”Quay! Quay!”!

Lạ thay con ngựa ô hiểu tiêng người . Nó bèn bước chéo và quay phắt lại! 🙄

Trong chớp mắt Bát Nạn đưng ngay cạnh Giang Hám Quyền! Bát Nạn buông cương, hai tay chập vào nhau vung cây kiếm nặng mười cân. Cây kiếm như một con cá vượt thác cất mình lên bay vút!  🙄

Quyền luống cuống, yếu ớt dơ đao ra đỡ!

Keng !

Cây đao của hắn bị đánh văng xuống đất! Quyền mất đà, người nghiêng một bên, chưa kip lấy thắng bằng, thì Bát Nạn chém nhát thứ hai! Tử thương! 👿

Giang Hám Lợi vừa trờ tới trông thấy, nhưng không kịp cứu anh mình! Lợi vung đao chém vớt ngang người Bát Nạn. 👿

Nhưng Bát Nạn đã phòng bị.

Keng!

Cây kiếm Bát Nạn như một một tấm khiêng chặn đao của Lợi.
Bát Nạn quay người hét to:
“Chết này!” 👿


Bát Nạn hất mạnh luỡi đao của Quyền bay tung lên trời. Hứa đắc Lợi bị hở ngực. Mũi kiếm của Bát Nạn như một mũi tên bay tới! Lợi theo anh về suối vàng không kịp trối trăn! 🙄


Chuyện xẩy ra quá nhanh… 😆

Chỉ trong một chớp mắt hai tướng Hán bị ngã gục. Quân Hán đang chạy bộ phía sau trông thấy mất tinh thần, dừng chân lại và chuẩn bị rút lui!

Hạng Tham hoảng hồn quay ngựa bỏ chạy trước.

Toán kỵ binh Việt đang lục tục quay lại ở phía sau, thì Bát Nạn một mình phóng ngựa như bay, chạy thằng vào đám tiền quân Hán đông như kiến.

Bát Nạn nhắm viên tưóng mặc áo lụa đỏ vì đoán đỏ là Tô Định.

Đúng vây! Đó chính là Tô Định!

Lão ta đang quay ngựa bỏ chạy. Quân hắn nhào ra cứu.

Bát Nạn múa kiếm vù vù. Đường kiếm dũng sĩ đi tới đâu, lính Hán ngã tới đó, biển người của lính Hán rẽ ra tới đó nhường chỗ cho dũng sĩ tiến đến. Lưỡi kiếm của Bát Nạn đại tướng quân bây giờ như một cơn cuồng phong bay lượn…. 🙄

Để lấy sức thở, Bát Nạn giựt phăng cái khăn che mặt ra, mắt long lên đỏ rực, mồm la hét điên cuồng:”Cho chết bà tụi bay này!” 👿

Đưòng kiếm giờ hũng hãn vô cùng. Bát Nạn như một con hổ điên khát máu gặp bầy nai tơ. Ôi thôi thât là hãi hùng! Máu đổ đầu rơi tiếng la thảm sầu! Quân Hán tán loạn, quăng vũ khí, mạnh ai nấy lo ôm đầu mà chạy để tránh ngọn kiếm tử thần. 👿

… Bát Nạn bắt kịp Tô Định. Tô Định vung kiếm đâm đại để mở đường chạy, nhưng Bát Nạn đã trờ tới.

Keng!

Cây kiếm của Tô Định bị chặt cụt tới cán!.

Tô Định bây giờ có dịp thấy rõ mặt Bát Nạn. Lão tái mặt thốt lên:
“Bát Nạn là ngươi … là …nàng à ?”

Vâng! Bát Nạn Đại Tướng quân vùng Tiên La là một cô gái! 🙄Thơ rằng:


Ngựa ô giáp bạc ra tay
Một mình xông xáo tên bay trận tiền
Anh Thư Lạc Việt thần tiên
Thanh gươm dữ tợ cọp điên đói lòng
Biển người găp phải cuồng phong
Một mình xung trận như không có gì
Hán binh tan tác sầu bi
Tướng quân Bát Nạn đậm ghi sử vàng
Tiên La còn vẳng tiếng nàng
Luy Lâu thành đó tan hàng bắc quân

Vuong Tzu, 26.04.2013

…. Xin xem hồi sau phân giải

:roll:

😆

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

 1. …Đa tạ Vuong Huynh đã cho Sư Muội thưởng thức những lời thơ về lịch sử oai hùng của dân tộc nha ! Bảo trọng nghen Huynh ! Thân ái. 😳

 2. … hình chú vẽ đẹp quá, rất sinh động và cũng “cổ cổ” nữa … 😆
  cháu đọc truyện của chú sao tự nhiên cứ nổi da gà, hiii … 👿
  Lịch sử thật hào hùng … 😆

 3. “Bát Nạn là ngươi … là …nàng à ?” Trong phút chốc Đại tướng thoắt hóa thành mỹ nhân, nhanh như đường kiếm vô địch của nàng. 👿
  Thật đáng ngưỡng mộ chiến lược hư hư thực thực của hai Bà đã khiến cho tên chủ tướng họ Tô của nhà Hán đão điên hết chạy tới lại chạy lui xính vính… 😆
  Mà nàng là ai nhỉ? 🙄
  Chắc hẳn nàng là Nữ tướng oai phong ngất trời đến nỗi Nhâm Ung vừa nhận ra đã lũii ngay còn đại tướng Tô Định thì điếng hồn lắp bắp không còn sức để gọi đích danh nàng!!! 👿
  Tuần sau phải mở gút nhé anh VTA! 😆

 4. LẠI MỘT TRẬN ĐÁNH “XUẤT QUỶ NHẬP THẦN”...AI NGHĨ RẰNG DŨNG TƯỚNG NẦY LÀ MỘT CÔ GÁI,CÁI HAY CỦA TÁC GIẢ LÀ ĐÔĐÁNH LỪA “ĐƯỢC ĐỌC GIẢ QUA LỐI HÀNH VĂN ĐIÊU LUYỆN,CÀNG VIẾT CÀNG XÚC TÍCH,LƯỞI KIẾM RĨ SÉT CÀNG CHÉM LẠI CÀNG BÉN, 😳
  ĐÓ LÀ LẺ TỰ NHIÊN,CHIẾN PHÁP HƯ HƯ,THỰC THỰC CỦA CÁC DŨNG TƯỚNG NHỊ TRƯNG ĐÃ LÀM CHO TÔ ĐỊNH KHÓ MÀ LƯỜNG CHO CHÍNH XÁC ĐƯỢC,ĐÃ CÓ VÀI LẦN HỌ TÔ NẦY BỊ”LỌT BẨY”MÀ KHÔNG BIẾT,RỒI ĐÂY TRONG CUỘC CHIẾN NẦY,BỌN TÔ ĐỊNH SẼ KHÔNG DÁM XEM THƯỜNG NGHĨA QUÂN NƯỚC VIỆT NỮA… 👿
  ĐÂY LÀ ĐOẠN TRUYỆN THẬT HAY,ĐỌC GIẢ RẤT DỂ TƯỞNG TƯỢNG BỐI CẢNH CỦA CUỘC CHIẾN QUA CÂY BÚT THỰC TÀI CỦA TÁC GIẢ THẾ ANH,CÓ THỂ NÓI ANH LÀ MỘT TRONG NHIỀU CÂY VIẾT ĐÃ LÀM GIÀU CHO NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM VẬY. 😆


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: