Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Một 9, 2013

Nàng Phùng đất Hà Tây [TDNL – 53]


Thời gian: Một ngày tháng tư năm 40 AD thế kỷ thứ I…
ngày thứ mười lăm Thành Luy Lâu bi nghĩa binh Hát Môn giang vây hãm…
Không gian: Thành Luy Lâu, thủ phủ của Quận Giao Chỉ đời Đông Hán [Bắc Ninh, Việt Nam]

Nhắc lại kỳ trước:

…Đường chân trời đã ửng đỏ…

Một đêm kinh hoàng máu lửa đã sắp trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn còn bất phân thắng bại, tiếng hò reo xung phong, tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát cùng những tiếng kêu đau đớn, tiếng thét lên từ giã cõi đời vẫn vang vọng…

Được Thiều Hoa Lê Anh Tuấn tăng viện, mặt trận cửa Nam do Lê Thị Lan chỉ huy càng ngày càng phát triển khả quan. Bọn cung thủ của Hán nơi hàng phòng vệ trên mặt thành rút xuống chân thành bên trong. Thiều Hoa và Lê Anh Tuấn dẫn quân theo mấy cầu thang tiến xuống. Còn Lê Thị Lan đi trên mặt thành, tiến về cửa thành Nam.

Đây là một cửa bằng sắt có ba then cài…

Bộ tướng Hán ở mặt trận này là Hứa Đại Đại, dân miền Thiểm Tây, mình cao muời thước (200 cm) cân nặng 200 cân (120 Kg). Ai trông thấy cái tướng to lớn của hắn cũng đã phát sợ không dám giao chiến.

Hắn để râu quay nón, măt ốc nhồi đỏ lừ , miệng sặc hơi rượu nhưng hắn không say, vẫn tỉnh táo điều động phòng thủ. Đại Đại cho người đi báo cho Nhâm Ung lấy thêm tiếp viện từ nơi cửa bắc.

Hắn chia quân ra chặn thế gọng kềm của Thiều Hoa và Lê Thị Lan. Hắn cưõi ngựa đứng trước cửa thành cùng mười thị vệ giỏi võ và cỡ chừng ba chục lính Hán.
.

Trong lúc đó nơi góc thành một đoàn nghĩa binh Hà Tây kéo lên.

Cấm đầu là một nữ tướng mình cao tám thước (160 cm), dong dỏng cao, nặng chừng 80 cân (48 Kg), mắt sáng, mũi to, miệng rộng cằm hơi vuông, tóc búi đuôi gà.

Thay vì nhập bọn với Thiều Hoa, nàng ra lệnh cho nghĩa quân lấy quần áo của các cung thủ Hán bị chết mặc chồng vào. Nàng lại sai lấy vũ khí quân Hán đem theo.

Sau đó nàng lùi ra phía sau chỗ giao chiến và lợi dụng bóng tối nhẹ nhàng nhẩy từ trên mặt thành xuống chân thành bên trong…

Nàng dẫn đám nghĩa quân lầm lũi tìm chỗ bóng tối và tiến lần về phia cửa thành.

Toán quân Hà Tây trong bộ quần áo lính Hán càng ngày càng tiến gần. Đèn đuốc nơi của thành sáng rực.

Khi còn cách cửa thành chừng mười trượng (40 m), quân Hán vẫn không biết họ đã đột nhập vào trong thành và đang ở sau lưng chúng!

Nhưng!
Nữ nghĩa binh Hà Tây thấy Hứa Đại Đại, dữ tợn và to lớn khác thường! Tim họ đập thình thịch. Đoàn nghĩa binh đứng lại trong bóng tối cuối cùng còn che chở họ…
…vài nhìn quanh người tính bỏ chạy! 
:mrgreen:

Người nữ tướng Hà Tây cũng chồn chân khi thấy Hứa Đại Đại ngồi trên mình ngựa, tay cầm ngang thanh đại đao, mặt đằng đằng sát khí! Hắn gầm gừ như một con trâu điên!…  👿

Nàng hồi hộp…

Mồ hôi toát ra ….

Nàng hít một hơi thật dài… lấy lại bình tĩnh …bước ra khỏi chỗ núp!


Nàng chống cây lao xuống đất, làm bộ như bị thương, lảo đảo đi thẳng về cửa thành. Thấy thủ lĩnh can trường năm nghĩa binh cũng bỏ bóng tối bước theo nàng.. Bọn họ tuy đi nghiêng ngửa nhưng bước chân rảo nhanh để thu ngắn khoảng cách với cửa thành..


Bọn lính Hán đứng ngồi lố nhố mắt nhìn về phía trên mặt thành và bên cạnh nới có giao tranh.

Một tên trong bọn chúng chợt nhận thấy phía sau lưng một đám “cung thủ Hán”đang đi tới! Bọn linh này quần áo tơi tả và đầy máu. Có lẽ chúng bị thương, đang chống giáo, lảo đào đi tới.

Tên lính Hán thủ thành la to:
“Mấy cái nị kia sao lại vô đây!…”

Đoàn nghĩa binh Hà Tây không trả lời tiến tới….

Khoảng cách chỉ còn tám trượng (32m)…
Tên lính sinh nghi cầm ngang cây giáo la to:
“Bọn ngươi là ai?”

Khoảng cách chỉ còn sáu trượng (24 m)…
Nữ tướng nghĩa binh đi đầu, cất giọng khàn khàn trả lời tiếng Hán câu giờ:
“Cái nị đui à…bọn ngộ bị thương nên rút về đây….”

Đoàn nghĩa binh Hà tây đi khập khiễng, nhưng bước chân rảo nhanh, tiến dần tới!

Khoảng cách chỉ còn hai trượng (8m) …
Hứa Đại Đại nghe xôn xao quay lại, hét to:
“Bọn bay sao lại bỏ trốn? Quay lại đánh bọn Việt nữ mau!”

Bây giờ thì người nũ tướng chỉ còn cách cửa thành có một trượng (4m)!
Đại Đại thấy lính bị thương sao mà đi nhanh. Nhất là tên cầm đầu cứ cúi đầu lầm lũi nhắm hắn .
Hắn bèn sinh nghi hỏi:
“Đứng ngay lại! Bị thương thì để ta cho người dắt bọn ngươi vô nội thành!.. Nhưng mà … nói mật khẩu ngay? “

[Vuong Tzu: Thời đó quân đội Hán đã biết dùng mật khẩu để phân biệt bạn thù]

Người nữ tướng nghĩa binh Việt trong bộ quân phục cung thủ Hán, quay mũi giáo lên cao từ từ và tiến nhanh lại gần tướng Hán. Nàng nói:
“… ngộ… bị chúng đánh đau quá quên hết “dzồi” lớ …”

Tay nữ tướng nắm chắc cây giáo…..

Hứa Đại Đại hét to:
“Ngươi là ai? …Gian tế! ”

Nhưng đã trễ!
Người nữ tướng chạy lấy đà phóng đến. Nàng hét to:
Có Phùng Thị Chính miền Hà Tây hỏi tội bọn Hán Tăc!

.
Đó chính là:

Hà Tây có nữ tướng quân
Họ Phùng tên Chính tuyệt luân trên đời
Má đào tay giáo sáng ngời
Mượn mầu áo giặc chợt thời sau lưng
Hán quan quay hỏi danh xưng
Nàng đà vũ lộng tưng bừng giáo thiêng
Giặc kia dữ tợ trâu điên
Một chiêu trâu đã té nghiêng xuống thềm
Thiên lôi giáng sét bên thềm
Mũi lao thục nữ nửa đêm đòi hồn

Vuong Tzu, 09-11-2013

Một đường giáo từ tay nàng phóng về Hứa Đại Đại theo thế “Vượt sóng đâm xà tinh” trong Diệt Tần Tâm Pháp. Đường giáo bay như tên bắn nhắm ngay bụng Đại Đại .

Vu…ù!

Choang!

Hứa Đại Đại đã kịp thời vung cây đao ra chặn. Mũi giáo xớt ngang qua bụng hắn.

Nhưng Phùng Thị Chính đã đến sát bên hắn. Nàng trở đàu giáo đâm vào con ngựa. 👿

Phập!

Con ngựa bị trúng mũi giáo bắp chân trước ! Đau quá nó nhảy chổm lên hất Hứa Đại Đại té nhào xuống đất! Hắn lăn đi mấy vòng. Cây đại đao trên tay bị văng mất. Tất cả xẩy ra trong một chớp mắt.

Đại Đại lồm cồm đứng dậy, đúng lúc đó thì Thị Chính đã bay tới hét to:
“Cho mày chết nè!”

Nàng tung một cước theo chiêu thế “Quá Sơn Đả Hổ “, đạp vào mông Đại Đại! Hắn té xấp! Phùng nữ tướng vung giáo đâm luôn một chiêu “Thiên Lôi đoạt mạng!“.

Đường giáo xoáy nắm ngay bụng Đại Đại!

Nhưng Hứa Đại Đại là một võ tướng của Hán Triều!
Hắn đã lăn người tránh đưọc….

Mũi giáo đâm xuống đất lún sâu một tấc!
Dính cứng chặt!
Thị Chính luống cuống rút cây giáo.

Đại Đại ngồi chồm dậy, chạy lại sát người nàng! :mgreen:

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

_____

>>>Nhị Trưng phá phủ Thái Thú [TDNL-16]
>>>Lời Thề Sông Hát [TDNL-17]
>>>Mũi lao nàng Thiều Hoa [TDNL-18]
>>>Tiểu Thư Lê Thị Lan [TDNL-19]
>>>Nàng Trăng phá chiến xa [TDNL-20]
>>>Ngọc Trinh phá trận đồ [TDNL-21]
>>>Lão Mai tửu [TDNL-22]
>>>Nàng Hoa đỉnh Nga Sơn [TDNL-23]
>>>Cá Kình Biển Đông Lê Chân [TDNL-24]
>>>Trưng Trắc đấu trí Tô Định [TDNL-25]
>>>Dũng sỹ Tiên La [TDNL-26]
>>>Người đẹp Phượng Lâu [TDNL-27]
>>>Tô Định đi hỏi vợ [TDNL-28]
>>>Thục Nương lên kiệu hoa [29]
>>>Lưỡi Gươm Nàng Thục [30]
>>>Chú tiểu chùa hoang [31]
>>>
Giờ thiêng sắp điểm [TDNL – 46]
>>>Thục Nuơng hỏi tội Tô Định [32]
>>>Thục Nương bắt sống Tô Định [33]
>>>Trưng Nhị tấn công thành Luy lâu [34]
>>>Con Rùa Vàng Tô Định [35]
>>>Tim vàng Trưng Trắc [36]
>>>Cô bé xóm chài Quách A [37]
>>>Chân Tâm nàng Quách A [38]
>>>Vượt sóng Ngã ba Bạch Hạc [39]
>>>Người nữ tu bất đắc dĩ [40]
>>>Gặp Ma Đêm Rằm Tháng Bẩy [41]
>>>Báu vật nơi Bạch Hạc [42]
>>>Tầu lạ hỏi thăm [43]
>>>Độc Xà Đông Hán [44]
>>>Quách A chém Hán Xà [45]
>>>Giờ thiêng sắp điểm [46]
>>>Vũ Khí Bí Mật [47]
>>>Tiếng Trống Mê Linh [48]
>>>Liệt nữ Hát Môn Giang [49]
>>>Bóng người liệt nữ [50]
>>>Người nữ binh vô danh [51]
>>>Thà chết chứ không lui [52]

Fotos: The Anh

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

 1. CÁC ĐỌC GIẢ CỦA ANH VƯƠNG Đà ỦNG HỘ QUÁ NHIỆT TÌNH,TÔI MUỐN NÓI GÌ CŨNG BỊ TRÙNG Ý.,TÔI THẬT KHÂM PHỤC CÁC ANH CHỊ Đà CÓ NHỮNG LỜI BÌNH THẬT LÀ HAY,THẬT CHÍNH XÁC…CÂU CHUYỆN QUÁ LÔI CUỐN LÀM TÁC GIẢ CÀNG SAY MÊ”MÚA BÚT”…ĐẶT BIỆT CÓ ĐỌC GIẢ MPVH CÓ LỜI PHÊ BẰNG THƠ THẬT TUYỆT VỜI…CÓ THỂ TRONG TƯƠNG LAI TÁC GIẢ SẼ IN THÀNH SÁCH ĐỂ BÁN CŨNG NÊN… 🙂
  CONGRATULATION……. 🙂

 2. Đọc hồi họp ghê.
  Thật là một nữ tứơng oai hùng

  • Đa tạ sư huynh đã viêng thăm 🙂

 3. Truyện hay và thật lôi cuốn. Cám ơn anh Vuong The-Anh. Chúc anh luôn vui khỏe.

 4. Rất lôi cuốn Hay lắm Vương Huynh. Cám ơn đã chia sẻ cùng HĐ. Kính chúc an lành

 5. Câu chuyện ly kỳ, độc đáo ….đọc xong thấy vui! Cảm ơn tác giả Vuong The-Anh!

 6. Các nàng Việt nữ thật đáng ngưỡng mộ. Họ quả không thẹn với lời tán tụng lưu truyền xưa nay:
  Chị em nặng một lời nguyền
  Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
  Ngàn tây nổi áng phong trần
  Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
  Hồng quần nhẹ bước chinh yên
  Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành

  Những nữ nghĩa binh nầy hết sức can trường & cũng đầy mưu lược. Họ lao vào cuộc chiến không chút chút đắn đo, ngại ngần, liệu số phận có nghiệt ngã với họ không đây… 🙄

 7. Nàng Phùng Thị Chính thường xuyên THIỀN tập đấy bác VTA ạ
  ” Nàng hồi hộp…
  Mồ hôi toát ra ….
  Nàng hít một hơi thật dài… lấy lại bình tĩnh … ” 😆

 8. Hahaha Một cô gái của đất Hà Tây, thật đáng khâm phục . Nữ Tướng của đoàn nghĩa binh Hà Tây. Phùng Thi Chính!
  Ai dám bảo con gái là phái yếu , chi có phục vụ chồng và săn sóc con cái Hahaha
  Hứa Đai Đại dữ tợn và to lớn khác thường . Ai nhìn cũng phải khiếp sợ với lực lượng vô cùng hùng hổ của quân Hán . .. Ai mà dám to gan đối đầu …
  Nhưng Nữ tướng của nghĩa quân đát Hà Tây nàng Phùng Thị chính. với mưu trí tài cao: “ giã dạng lính Hán “ .. để tiến vô trong lòng địch .một mưu chước thật là gan dạ và thần sầu …
  Nữ tướng Phùng Thị Chính đã qua mặt được quân Hán. 👿
  Hứa Đại Đại và Người đẹp đát Hà Tây giao đấu . .. Những đường tuyệt chiêu của Nữ tướng đát Hà Tây “Quá Sơn Quá Độ ” … Làm Đại Đại phải té sắp … Nàng lại bồi thêm chiêu “Thiên Lôi đoạt mạng “..,
  Thật đáng được tôn vinh Việt Nữ Anh Hùng .., 😆
  Chuyện vô cùng hấp dẫn và ly kỳ giữa người đẹp An Nam đất Hà Tây với một võ tướng của Hán Triều Hứa Đai Đại .., Không biết ai thắng và ai thua .., Hahahaha
  Cám ơn Vương huynh Vuong The-Anh. Một truyện kiếm hiệp vô cùng độc đáo ….
  Muội. Chúc Vương Huynh và GĐ luôn An Vui & HP

 9. Đọc ý nghĩa lắm anh à! 😳

 10. hay ?mot nu tuong oai hung voi tran danh huy hoang ?

 11. Truyen hay va song dong .cam on anh chuc anh va gia dinh Hanh Phuc

 12. Thanks anh Vuong The-Anh cuối tuần cho đọc truyện rất hay rất hấp dẫn .Chúc Anh cuối tuần hạnh phúc vui vẻ ấm áp bên gia đình

 13. Câu chuyện rất hay và lôi cuốn người đọc. 😆
  Cám ơn anh Vuong The-Anh nhiều.Chúc anh và gia đình cuối tuần an vui,hạnh phúc nhé.

 14. Câu chuyện thật hay gây cấn lôi cuốn với nhiều tình tiết thật sống động cuốn hút người đọc tuyệt lắm nhé Vương Huynh ơi ! Thiên lôi giáng sét bên thềm…
  Mũi lao thục nữ nửa đêm đòi hồn !
  👿
  Đa tạ Huynh đã chia sẻ nha ! Bảo trọng ! Thân quý.

 15. Gay cấn lắm. Việt nữ thật anh hùng, can đảm.
  Anh phải nghiên cứu rất kỹ sử ta và Tàu khựa nên miêu tả rất sống động hồi hộp. Thán phục !!! 😆
  Kính chúc anh và gia đình thân tâm an lạc.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: