MRTCL -Cuốn I

Móng rùa thành Cổ Loa- Cuốn I

Thay lời tựa
TAP I
Đột nhập … [1]
Rình mò … [2]
Trò chơi dại…[3]
Bạn hiền … [4]
Tiểu Linh … [5]


TAP II
Quán Lẩu Dê Thím Ba [6]
Quán Lẩu Dê Thím Ba [6.2]
Quán Lẩu Dê Thím Ba [6.3]
Quán Lẩu Dê Thím Ba [6.4]


TAP III
Buôn gì lời nhất ? [7]
Người đẹp xứ Triệu [7.2]
Tình Si [ 7.3]
Nồi cháo dê…[7.4]
Buôn Vua [ 7.5]


TAP IV
Xóm Cầu Đá [8]
Tiếng sáo đêm [8.2]
Cướp đêm [9]……. [9.2]
………. [9.3] … …. [9.4]
Đào Tiểu Thơ [10]
………..[10.2] …… [10.3]

TAP V
Niềm Vui bất ngờ [11]
Niềm Vui bất ngờ [11.2]
Niềm Vui bất ngờ [11.3]
Hai ả tố nga [12][12.2] ….[12.3]
Cái Lịnh bài ngà [13] ….[13-2]

TAP VI
Nguyệt Quế Đạo Nhân [14.1]
Nguyệt Quế môn sinh [14.2]
Tần Hoàng [15] ….. [ 15.2]
Sư Tử Pháp môn [16]
Nguyệt Quế tiểu thơ [ 17]
Hồng Âm Hỏa trà [18]
Đêm Văn nghệ Nguyệt Quế [19]
Tiểu Thơ múa xạp [19.2]

TAP VII
Tần Hoàng nhòm ngó
Bách Việt [ 20]

Truyền thuyết về Bách Việt [21 ]
Con Rồng Cháu Tiên [22]
Tần Hoàng nam chinh [23]
Bách Việt tan nát [24]
…. xem tiếp Cuốn II ……… xem tiếp Cuốn III

_____________

Novel: Móng rùa thành Cổ LoaAuthor: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010-2012 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved
Fotos in post belong to their owner.
Truyện cổ tích giả tưởng: Móng rùa thành Cổ Loa – on line Version –
Tác giả: Vuong Tzu (Dr. The Anh Vuong)
Trích dịch đăng lại phải có sự đồng ý của tác giả. Tác giả giữ bản quyền.

wordpress hit counterfree countersdrupal analytics

Advertisements
%d bloggers like this: