MRTCL -Cuốn II

Móng rùa thành Cổ Loa- Cuốn II

TAP VIII
An Dương Vuơng đại phá Phong Châu [25]
Dạ tiệc Phong Châu [26]
Đường dáo Như Hổ [26.2]
Đêm trăng Âu Lạc [27]
TAP IX
Khẩu chiến quán Lẩu Dê [28]
Kiếm mắt Mỹ nhân [29]
Kiếm sĩ si tình [30]
Vó ngựa xâm lăng [31]
Vườn không nhà trống [32]
Thần linh báo mộng [33]
Đi tìm nhân tài [34]
Kế sách phá Tần [35]
Đô Lỗ Thạch Thần [36]

TAP X
Huyện Lệnh Triệu Đà [37]

Tam ca đi câu [38]

Liên Châu Chiến Đoàn [39]

Phá Quân Lệnh tấn công giặc Tần [40]

Đao Thần phá chiến xa [41]

Ngự Xạ Đài [42]

Cao Lỗ ra binh [43]

Lấy thịt đè người [44]

Công Phá thành Luy Lâu [45]

Đại chiến thành Luy Lâu [46]

TAP XI

Hoa Việt dung hợp [47]

Nam Việt Vũ Đế [48]

Triệu Đà Nam Chinh [49]

Linh Quang Thần Cơ [50]

Nỏ Thần Cao Lỗ [51]

TAP XII

Huyền thoại thành Cổ Loa [52]

Sứ Giả Thanh Giang [53]

Kê Tinh núi Thất Diệu [54]

Kê Tinh núi Thất Diệu 2 [55]

Kê Tinh núi Thất Diệu 3 [56]

Móng rùa Thành Cổ Loa [57]

Móng rùa Thành Cổ Loa 2 [58]

Đêm Huyền Sử Cổ Loa [59]
……… xem tiếp Cuốn III…..xem trở lại Cuốn I 🙄

_____________

Novel: Móng rùa thành Cổ LoaAuthor: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010-2012 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved
Fotos in post belong to their owner.
Truyện cổ tích giả tưởng: Móng rùa thành Cổ Loa – on line Version –
Tác giả: Vuong Tzu (Dr. The Anh Vuong)
Trích dịch đăng lại phải có sự đồng ý của tác giả. Tác giả giữ bản quyền.

wordpress hit counterfree countersdrupal analytics

Advertisements
%d bloggers like this: